SEN VÒI OR-801V1

Màu sắc:Màu trắng Chrom
Lớp mạ: Chrom 3 lớp
Thành phần: đồng đạt >62%
Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP
Bao gồm bộ cấp nước
Bảo Hành: 05 năm

Danh mục: