XIPHONG

Nhựa nguyên sinh, đảm bảo an toàn trong môi trường nước ở nhiệt độ cao
Có khóa ngăn mùi và bộ nhấn xả tiện lợi khi sử dụng

Mã: XIPHONG Danh mục: